bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Arbetsgrupper

Styrelsen är indelad i tre arbetsgrupper

Arbetsgrupper – Jägareförbundet Blekinge – 2021

Medlem

Hund                                            Jaana/CD/Jessica

Skytte                                          Göran/Magnus

Utbildning                                     Karin + AU

Event                                           Styrelsen

Jägarexamen                                CD/Magnus/KG

Ungdom                                       Caroline (ung jägare) /Per

Viltförvaltning

Viltdata                                        PO/KG/CD/Karin

Hjortdjur                                      CD/Magnus/Caroline

Vildsvin                                        KG/Per/CD/Magnus          

Fältvilt                                         Hampus/Caroline

Rovdjur                                       Hampus/Göran/CD

Kust                                            Michael/PO

Administration

Info&Opinion                               Kent

Medlem                                      Kent

Ekonomi                                     Jessica

SVA-kontakt                               Linda/Sven

Trafik och vilt/NVR                      Linda

VFD                                           Linda

 

 


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-04-14 2021-08-28