Arbetsgrupper - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Arbetsgrupper

Styrelsen är indelad i tre arbetsgrupper

Arbetsgrupper – Jägareförbundet Blekinge – 2020

Medlem
Hund Jana (adj)
Skytte Magnus
Utbildning Anders
Event Jessica
Jägarexamen CD Anders Magnus
Ungdom Caroline/Göran


Viltförvaltning
Viltdata KG/Göran
Hjortdjur CD
Vildsvin Gert-Ove
Fältvilt Hampus
Rovdjur Magnus CD
Kust Michael

Administration
Info&Opinion Kent
Medlem Kent
Ekonomi Susanne (mail) Jessica
SVA-kontakt Linda/Sven
Trafik och vilt/NVR Linda
VFD Linda

 


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-04-14 2020-11-11