Arbetsgrupper - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Arbetsgrupper

Styrelsen är indelad i tre arbetsgrupper

Arbetsgrupper – Jägareförbundet Blekinge – 2019

Medlem: Veronika, Göran, Jessica, Anders, Magnus (CD)

Gruppansvarig: Veronika
Område:                             Kontaktperson:
Hund,                                 
Skytte,                                Magnus
Utbildning,
Event,
Jägarexamen                    CD

 

Viltförvaltning:  CD, KG, Michael Magnus, Gert-Ove
Gruppansvarig: CD
Område:                            Kontaktperson
Viltdata,                             KG
Hjortdjur,                           CD
Vildsvin,                             KG
Fältvilt,                              
Rovdjur,                             Magnus
Kust,                                  Michael
Viltvård

Admin: Info & opinion, Medlem, Ekonomi SVA, NVR
Kent, Susanne, Linda
Gruppansvarig: Linda

Område:                                                  Kontaktperson
Info & Opinion                                        Kent
Medlem                                                   Kent
Ekonomi                                                  Susanne (mail)
SVA-kontakt                                            Linda
Trafik och vilt / NVR                               Linda
VFD                                                           Linda


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-04-14 2020-05-29