Skogsdag på Korrö 15 – 16 mars - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Blekinge

Foto: Madeleine Lewander

Skogsdag på Korrö 15 – 16 mars

På Korrö kommer Du att kunna träffa olika aktörer som tillsammans kan visa på olika infallsvinklar hur Du som markägare/Jakträttshavare kan minska olika skogsskador genom sättet att förvalta din skog.

2019-03-08

På Korrö kommer Du att kunna träffa olika aktörer som tillsammans kan visa på olika infallsvinklar hur Du som markägare/Jakträttshavare kan minska olika skogsskador genom sättet att förvalta din skog.

Kom och prata viltvård med oss på Svenska Jägareförbundet, kanske kan vi ge några tips om hur Du kan viltanpassa ditt brukande för att skapa bättre miljöer för viltet och skapa mer naturligt foder i din skog.

Under skogsdagarna ges information om hur vi kan hjälpas åt att begränsa pågående granbarkborreangrepp. Du får också kunskap om hur du kan förbättra skogarnas motståndskraft på lång sikt, både när det gäller skadeinsekter och andra skador på växande skog. Träffa även Snifferdogs som kommer ha uppvisningar hur granbarkborreangrepp hittas med hjälp av hund.
Arrangör: Skogsstyrelsen

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick