Oktober med jakt - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Blekinge

Foto: Mostphotos

Oktober med jakt

Andra måndagen i oktober går startskottet för hundratusentals jägare att jaga skogens konung. Detta är tradition, men allt är inte som det brukade vara.

Foto: Mostphotos

2019-10-01

Oktober, kanske en av de vackraste månaderna på året. Naturen skiftar utseende i en explosion av färger. Men det händer mer i naturen under oktober månad. Den första oktober är det premiär för att släppa drivande hundar. En efterlängtad premiär för alla med dessa hundtyper. Även vi passkyttar ser fram emot att höra hundens skall i skogen. Kanske drevet börjar närma sig mig? Spänningen stiger, adrenalinet pumpar, men nej det vek av. Nåja vad gör väl det när spänningen fanns och naturupplevelse i övrigt underbart. Återsamling, mackan och kaffet smakar bra och alla vill berätta om just deras upplevelse.

En annan högtidspunkt i oktober är väl kanske mer välkänd och engagerar många, såväl jägare som ickejägare.
ÄLGJAKTEN!
Andra måndagen i oktober går startskottet för hundratusentals jägare att jaga skogens konung.  Detta är tradition, men allt är inte som det brukade vara. Det är på många ställen allt färre älgar i skogen och det är inte alla som börjar jakten vid denna tidpunkt. Många jaktlag väntar en eller ett par veckor. Detta görs för att brunsten skall vara över. Älgarna skall alltså kunna para sig och föra sina gener vidare.
Det är nämligen så att älgkon väljer den starkaste tjuren i första hand att para sig med. Skjuts denna tjur bort så måste kon välja svagare individer och vi får därmed en kvalitativt klenare älgstam. Detta i kombination med sämre fodertillgång kan utarma älgstammen.

Svenska jägareförbundet har under en tid bedrivit en kampanj som kallas ”rädda älgen”, den kan läsas på Jägareförbundets hemsida, https://jagareforbundet.se/. Där tar man, bland annat, upp att trots att älgstammen minskat så ligger betesskadorna kvar på samma nivå. Detta väcker frågor. Det kanske inte bara är älgens fel att betesskadorna består? Kan det vara så att det finns för lite naturligt foder för älgen?  Avverkar vi på fel sätt? Sätter vi tall på tallmark? Lämnar vi kvar RASE, rönn asp sälg och ek, som är en annan del av älgens basföda.  Innan vi vet svaret på dessa frågor kan lösningen omöjligt vara att skjuta mer älg.

Somliga ropar skjut mer älg. I Blekinge har vi anammat det, vilket innebär att älgstammen är dålig här. Ändå ropar en del: Skjut mer älg. Är det utrotning av älgen de vill ha? Förhoppningsvis inte. Vi, jägare och mark-/skogsägare måste arbeta för att vi tillsammans kan hitta en balans mellan de olika intressen som finns.
Skogen skall helt enkelt ha plats för både älgar och skogsbruk.

Kent Löving
Jägareförbundet Blekinge

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick