Hund, eftersök och etik - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Blekinge

44 intresserade kom. Foto: Kent Löving

Hund, eftersök och etik

Länsföreningen Blekinge bjöd in till föredrag om eftersök, hund och etik.

Birger Fransson. Foto: Kent Löving

2019-11-10

Eftersöksjägaren, hundtränaren jaktprovsdomaren m.m. Birger Fransson från Oskarshamn höll ett mycket intressant föredrag. Han började med att gå igenom grunder för hunduppfostran. Det märktes att han hade skaffat sig kunskap och erfarenhet under en lång tid och med många egna misstag i bagaget som lett till att man förstod vad som var rätt och fel. Vem har inte manat unghunden till att lugga bytet som fällts? Enligt Birger en felaktig metod som resulterar att i framtiden få en hund, som i bästa fall, tuggar sönder det blivande köttet och i värsta fall får en hund som är så bytesmedveten att ingen kan gå fram till bytet utan att riskera ett hugg. Nej, låt hunden vara själv med bytet tills den har lugnat ner sig och därefter koppla hunden innan man själv tar hand om bytet. Detta följdes upp med spårträning och eftersök där han växlade mellan teori och filmer från verkliga uppdrag. Birger gör cirka 120 eftersök per år, en imponerande siffra och som kanske behövs för att bli/vara ett duktigt eftersökekipage. En viktig del av hundföring är mentaliteten hos hunden. Man bör, enligt Birger, testa hundens mentalitet för att få ett hum om vad hunden besitter för egenskaper när det, till exempel, gäller dådkraft, mod och övriga sinnen. En tuff hund behöver kanske bromsas och en motsats behöver manas på. Avslutningsvis pratade han om etik. En nog så viktig del för oss jägare för att vi skall dels måna om djuren och dels hur vi uppfattas bland allmänheten. Vi kan inte låta vildsvinshunden gå ifatt och bita ihjäl vildsvin. Då skall den hunden ha munkorg. Vi skall heller inte acceptera huvudskott mot något djur. Skaderisken med svåra eftersök är stor. För att visualisera detta visades bilder från verkligheten som verkligen berörde. 

Föreläsningen åhördes av 44 deltagare och synes vara intressant och väldigt informativ. Vilket märktes av att det inte ställdes en fråga till Birger när han var kar. Däremot gick nog många hem med stor eftertanke om vad Birger berättat om.

Text och foto. Kent Löving

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick