Protest mot Naturvårdsverkets förslag - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Blekinge

Protest mot Naturvårdsverkets förslag

Naturvårdsverkets hetsjakt på viltet gynnar varken vilt, jägare eller förtroendet för verkets kompetens!

2020-06-26

Jägareförbundet Blekinge anser att det är djupt olyckligt att den myndighet som i Sverige är ansvarig för att tillse vår natur och fauna väljer att föra fram ett förslag på nya jakttider som strider både mot etik och förnuft.
Att Sveriges myndigheter inlett krig mot alla vilda djur som haft oturen att födas med klövar är en märklig utveckling i ett land som annars gärna slår sig för bröstet avseende sin djurhållning och lagar som ska säkerställa alla arters överlevnad och välbefinnande.

Som jägare får man redan i sin utbildning, Jägarexamen, lära sig att det är viktigt att ta hänsyn till djurens biologi och att det etiska perspektivet skall härska i alla jaktsituationer. När Sveriges största myndighet i naturavseende väljer att bortse från detta i avsikt att gynna somliga rörelser ur ett ekonomiskt perspektiv rimmar det mycket illa med vad vi lärt oss.
Vi vill därför uppmana och be alla dem som representerar folket i vår riksdag att återremittera förslaget så att det kan korrigeras i enlighet med biologin och den etiska grundplåten som så länge varit vår värdegrund.

 

Styrelsen, Jägareförbundet Blekinge

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick