Falska nyheter i radion - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Blekinge

Foto: WildMedia / Mostphotos

Falska nyheter i radion

Falska nyheter - Vildsvin dödar får P4 Blekinge publicerade den 17 juli ett inslag om att vildsvin hade dödat får i Östra skärgården samt att en tacka med svåra skador påträffats och av nödvändighet sedan avlivats.

2020-07-24

P4 Blekinge publicerade den 17 juli ett inslag om att vildsvin hade dödat får i Östra skärgården samt att en tacka med svåra skador påträffats och av nödvändighet sedan avlivats.
Det påstods i inslaget att Länsstyrelsens besiktningsman fastslagit att vildsvin attackerat tackan och det antyddes också att flera får, så många som 7-10 stycken dödats av vildsvin. Efterforskningar hos Länsstyrelsen visar att inget dylikt påstående yttrats av besiktningsman och i rapporten går inte heller att utläsa dödsorsak varför dessa uppgifter får anses utgöra någons privata idé om vad som hänt med fåren.
Det måste ses som högst beklagligt då media sprider icke belagda uppgifter på ett sätt som får dem att framstå som fakta. Särskilt då det gäller ämnen där det redan finns ett utbrett misstroende. Enligt både forskare och andra sakkunniga så är det högst otroligt att vildsvin jagar och dödar friska och fullvuxna djur. Vildsvinen är förvisso allätare och kan sannolikt ge sig på andra djur i utsatta situationer så som nyfödda rådjurskid och/ eller djur som på annat sätt är nedsatta eller försvagade men lever till största delen utav växtlighet, larver, insekter och as! Att en utav public service kanaler då framställer vildsvinet som en blodtörstig mördare känns mer som löpsedelsförsäljning än samhällstjänst! Vi anser att det inte är för mycket att önska utav Radio Blekinge att källor som används åtminstone faktakontrolleras före publicering, i allmänhetens tjänst och intresse. 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick