Brev till politiker - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Blekinge

Foto: Mostphotos

Brev till politiker

Här kan läsa brevet som Jägareförbundet Blekinge skickat till politikerna

2021-04-30

Bäste riksdagsledamot
Regeringen har fattat ett beslut om att avveckla det, som förr hette allmänna uppdraget och numera heter jakt- och viltvårdsuppdraget, som Svenska Jägareförbundet genom ett fast handslag mellan staten och förbundet förvaltat sedan 1938.
Ett uppdrag som man genom kunskap, ideellt arbete, kärlek till naturen och det vilda djurlivet förvaltat väl. Dessutom självfinansierat genom jägarnas egna inbetalda medel via det statliga jaktkortet. Det har således inte kostat den svenska staten och dess skattebetalare en krona.
Under riksmötet 2014/15 tog miljö- och jordbruksutskottet ett utskottsinitiativ som fick stöd av en majoritet i riksdagen, om att regeringen snarast ska inrätta en ny myndighet med ansvar för viltförvaltning och jaktfrågor. Det vill säga en ny viltmyndighet.
Vad hände sedan? Ingenting.
Så kommer då dagen i år, den 7 januari 2021.
Naturvårdsverket ges av regeringen uppdraget att förvalta de delar som legat inom ramen för jakt-och viltvårdsuppdrag som Svenska Jägareförbundet utfört: Viltövervakning, trafikeftersök samt klövviltsförvaltning.
Naturvårdsverket föreslår utan förbehåll att det är myndigheten som själv ska överta hela uppdraget, men det kommer naturligtvis att kosta. Det kommer att kosta så pass mycket att de inbetalade medel som jägarna bistår med, trots en 33-procentig höjning av avgiften för det statliga jaktkortet, inte kommer att räcka till. Man äskar ytterligare medel!
De som tidigare utfört uppdraget, de med kompetens, kunskap och materiella resurser – jägarna – avfärdas ut genom bakdörren.
De som tidigare utfört uppdraget, till ingen kostnad alls, är inte längre önskvärda.
På frågan i tidningen Svensk Jakt (13/1 2021, https://svenskjakt.se/start/nyhet/landsbygdsministern-ingen-ny-viltmyndighet-om-jagareforbundet-ska-ha-en-sarstallning/ ), vart inrättandet av den beslutade viltmyndigheten tog vägen, svarar landsbygdsministern Jennie Nilsson (S):
”– Det blir samtidigt motstridigt; man kan inte ge Jägareförbundet den särställning och det uppdraget som vi nu gör samtidigt som man använder pengar ur Viltvårdsfonden för att bekosta en ny viltmyndighet. Det hade krävts ett betydande utredningsuppdrag som hade dragit ut på tiden. Dessutom hade det inte blivit en särskilt stor myndighet.”
Vilka andra myndigheter har bekostats av en intressegrupp som jägarna?
Jägareförbundet Blekinge ser mycket allvarligt på den uppkomna situationen.
Vi kan inte annat än konstatera, genom de beslut som fattats, och genom de uttalanden landsbygdsministern gjort i ärendet, att detta handlar om en ren konfiskering av jägarnas inbetalda medel till Viltvårdsfonden.
Jägareförbundet Blekinge med 2400 medlemmar anser att dess medlemmars intressen och medel i och med regeringens beslut är hotade. Vi ber dig därför att göra ditt bästa för att beslutet tas om så att uppdraget kan behållas av Jägareförbundet och därmed ser till djurens och jägarnas bästa. Genom att:
Att du som riksdagsledamot för Blekinge, arbetar för att ovan beskrivna beslut rivs upp och en viltmyndighet inrättas å det snaraste.
Jägarnas pengar till Viltvårdsfonden skall inte hamna i en tung byråkratisk finansiell slukande kvarn. Jägarnas pengar skall nu och för alltid komma viltet och jägarna till gagn!
 
Styrelsen
Jägareförbundet Blekinge
 
 
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick