bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Blekinge

Licenskrav på ljuddämpare tas bort

Lättnader i tillståndsplikten för ljuddämpare till skjutvapen

2021-10-28


Regeringen har i dag beslutat en proposition med förslag som innebär lättnader i tillståndsplikten för ljuddämpare. Syftet är att minska administrationen för vapeninnehavare utan att skyddsnivån försämras.
Propositionen innehåller förslag om lättnader i tillståndsplikten för ljuddämpare. Ljuddämpare ska inte längre jämställas med skjutvapen, utan istället regleras på i princip samma sätt som ammunition. Det innebär att jägare och sportskyttar inte behöver ansöka om separat tillstånd för ljuddämpare som passar till deras vapen. Förslaget innebär att legala vapeninnehavare får en minskad administration men att en hög skyddsnivå fortfarande kan bibehållas.

– Ändringen innebär en minskad administration för legala vapeninnehavare som vill ha en ljuddämpare. Det finns skäl att inte längre jämställa ljuddämpare med skjutvapen i vapenlagen. Ljuddämpare är inte en så kallad vital del eftersom den inte är nödvändig för vapnets funktion, utan påverkar endast dess praktiska användbarhet, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

När blir propositionen tillgänglig?
Propositionen blir tillgänglig när den överlämnats till riksdagen, vilket normalt sker tisdagen efter beslut.
Presskontakt
Mirjam Konti

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick