Kustjaktrådet - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Kustjaktrådet

Kustrådet bevakar, bereder och initierar frågor som rör jakt och vilt i kust- och havsområdet, samt är Svenska Jägareförbundets sakkunniga i dessa frågor.

Kontaktpersoner i Kustjaktrådet 2015

Ordförande

Stefan Nilsson
Kungsbacka. 031-93 25 12
stefan.hagryd@tele2.se

Sekreterare

 

Representant för Jägareförbundet Halland

 

Tjänsteman Jägareförbundet

 

Ledamöter

 

Kustrådets uppdrag

  • Kustrådet utgörs av två ledamöter från varje länsförening med kust (14 län)
  • Ledamöterna väljs/utses av respekltive läns årsstämma eller styrelser
  • Kustrådet sammanträder en gång per år i maj månad
  • Kustrådet väljer själv ordförande, arbetsutskott (AU) samt eventuella arbetsgrupper
  • Kustrådets AU består av tre ledamöter och en tjänsteman. Ledamöterna ska representera vår norra, östliga och västra kust. En av ledamöterna väljs till rådets ordförande
  • Ledamöterna väljs för ett år
  • Kustrådets AU sammanträder vid behov
  • Kustrådets kostnader belastar respektive länsjaktsförening. AU:s kostnader belastar förbundsstyrelsen.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-02-27 2015-06-29