bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Fotograf: Niklas Liljebäck

Kustjakt

Jaktmöjligheter för Hallandsjägarna och regler gällande jakt på före detta kronoholmar på Västkusten, Hallands Län

Nedan redovisas kortfattat vilka regler vad som gäller. Det ska observeras att vid jakt på allmänt vatten gäller andra regler. Målsättningen är att även detta skall harmoniseras med jakten på före detta kronoholmar.

Tidsram

Jaktutövning gäller från och med den 1 juli. Ett särskilt jaktkort gäller för jaktutövningen.

Jaktutövningsrätt

Jaktutövningsrätten tillkommer mantalsskriven inom församlingarna i Hallands Län.

Område

Aktuell kuststräcka är utanför Halland, enligt förteckning.

Tillståndsbevis

Tillståndsbeviset är personligt. Med tillstånden följer förteckning över aktuellt jaktområde. Detaljerat kartmaterial ingår inte utan kan beställas från Lantmäteriet utifrån fastighetsbeteckningarna i listan (fastställd taxa gäller).

Återrapportering

Uppgifter om fält vilt skall återrapporteras på blankett för statistisk bearbetning i forskningen. Blanketter kan beställas av
Svenska Jägareförbundet, Box 572, 291 25 Kristianstad.

OBS! För förnyelse av tillstånd krävs årlig återrapportering.

Tillståndsförsäljning

Jaktutövningstillstånd beställs från
Statens fastighetsverk, 403 40 Göteborg, telefon 031-15 22 98

Jaktbart vilt

Jaktbart vilt enligt jakttidtabell, undantaget klövvilt och hare och säl.

Jaktbart vilt anges enligt Naturvårdsverkets terminologi. Traditionellt jaktbara arter i kustområdet varierar lokalt efter tillgång, men omfattar änder och gäss, mås- och kråkfågel, skogsfågel, mink, iller och mård samt räv och grävling.

Observera!

När det gäller regler för jakt på allmänt vatten (som Länsstyrelsen beslutar om) finns det idag andra regler.

 

Viktigt!

Vid minsta osäkerhet gällande jaktregler kontakta länsstyrelsen Halland.

 

 


2013-02-27 2023-07-04