bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Fotograf: Niklas Liljebäck

Kustjakt

Nya jaktmöjligheter för Hallandsjägarna och reglerna gällande vid jakt på före detta kronoholmar på Västkusten, Hallands Län.

Nedan redovisas kortfattat vilka regler vad som gäller. Det ska observeras att vid jakt på allmänt vatten gäller andra regler. Målsättningen är att även detta skall harmoniseras med jakten på före detta kronoholmar.

Tidsram

Jaktutövning gäller från och med den 1 juli. Ett särskilt jaktkort gäller för jaktutövningen.

Jaktutövningsrätt

Jaktutövningsrätten tillkommer mantalsskriven inom församlingarna i Hallands Län.

Område

Aktuell kuststräcka är utanför Halland, enligt förteckning.

Jaktgäst

Främst av säkerhetsskäl, men också av praktiska orsaker bör man vid jaktutövning i kustbandet vara minst två jägare. Tillståndet medger därför rätt att medta en jaktgäst utan krav på mantalsskrivnings-ort. För ytterligare jaktgäst skall nytt tillstånd lösas. Antalet tillstånd för en och samma tillståndshavare begränsas till 5 st/jaktår. Jaktgäst får endast jaga i sällskap med tillståndshavaren.

Tillståndsbevis

Tillståndsbeviset är personligt. Med tillstånden följer förteckning över aktuellt jaktområde. Detaljerat kartmaterial ingår inte utan kan beställas från Lantmäteriet utifrån fastighetsbeteckningarna i listan (fastställd taxa gäller).

Giltighetstid

Tillståndsbevisen utfärdas för tre jaktår, där varje jaktår sträcker sig fr.o.m. 1/7 to m 30/6.

Återrapportering

Uppgifter om fält vilt skall återrapporteras på blankett för statistisk bearbetning i forskningen. Blanketter kan beställas av
Svenska Jägareförbundet, Box 572, 291 25 Kristianstad.

OBS! För förnyelse av tillstånd krävs årlig återrapportering.

Tillståndsförsäljning

Jaktutövningstillstånd beställs från
Statens fastighetsverk, 403 40 Göteborg, telefon 031-15 22 98

Avgift

Avgift utgår t.v. med 2 000 kr/tillstånd, 3 år. Med tillståndet följer förteckning över öar, holmar och skär med tillåten jakt.

Jaktbart vilt

Jaktbart vilt enligt jakttidtabell, undantaget klövvilt och hare och säl.

Jaktbart vilt anges enligt Naturvårdsverkets terminologi. Traditionellt jaktbara arter i kustområdet varierar lokalt efter tillgång, men omfattar änder och gäss, mås- och kråkfågel, skogsfågel, mink, iller och mård samt räv och grävling.

Observera!

När det gäller regler för jakt på allmänt vatten (som Länsstyrelsen beslutar om) finns det idag andra regler.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-02-27 2019-08-28