Halland ej enig i jakttidsprocessen - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Halland

Mostphotos

Mostphotos

Halland ej enig i jakttidsprocessen

Mostphotos

Mostphotos

2020-02-19

Vi i Jägarförbundet Halland vill med anledning av Svenska Jägarförbundets uttalande avseende arbetet med jakttidsprocessen göra gällande att det fortfarande inte är en enad front som står bakom förbundets remissvar gällande vårbocksjakt och utökad jakttid på rådjur. Flera län (inkl. Halland) delar inte uppfattningen att förbundets remissvar stämts av med organisationen på det sätt som redovisas. Angående ”mer jakt åt medlemmarna” så är detta en tanke som vi kan sympatisera med i de fall som en ny art blir jaktbar t.ex. vitkindad gås. Att däremot förespråka utökad jakttid på klövvilt in i februari med devisen ”frihet under ansvar” anser vi är högst olyckligt och inget som vi i Halland kan ställa oss bakom.

Vi är stolta över vår jägarkår och dess höga moral men anser att jakttiderna bör spegla detta och visa vad som är rätt och fel. T.ex. jakt på hondjur i februari anser vi vara fel.  

Däremot är vi som län för principen att Svenska jägareförbundet ger ETT remissvar till naturvårdsverket oavsett om vi inom förbundet inte är överens i varje fråga men i detta fall var det dock inte enhälligt som det framhålls.

 

Till sist ska vi inte glömma att vi i Jägareförbundet bara är en remissinstans och oavsett vad vi tycker så är det ytterst riksdagen som tar ställning till naturvårdsverkets jakttidsförslag.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick