Länsstämman inställd tills vidare! - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Halland

Mostphotos

Mostphotos

Länsstämman inställd tills vidare!

2020-03-13

Jägareförbundet Halland.

Ställer in årsstämman den 23 – mars p.g.a. COVID-19 (Corona) tills vidare. Ny information kommer fortlöpande när nytt datum för stämman bestäms.

Råd till Svenska Jägareförbundets ideella struktur med anledning av Corona

Med anledning av virusutbrottet Corona, vill Förbundsstyrelsen ge nedanstående rekommendationer för de aktiviteter vi normalt genomför inom organisationen. Händelseutvecklingen kommer att följas och uppdaterade råd och anvisningar ges efter hand.

Risknivån varierar över landet och respektive länsförening/krets äger beslutet om vidtagande av åtgärd. Rådande situation per län kan ni hitta på följande länk:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/aktuellt-epidemiologiskt-lage/

Länsstämmor och Förbundsstämma

Länsstämmorna i landet är planerade att genomföras under den i nuläget kanske största riskperioden. Med anledning av detta vill Förbundsstyrelsen ge länsföreningarna möjlighet att förskjuta sina planerade länsstämmor utifrån länets rådande situation. Med anledning av detta ges länsföreningar tiden fram till och med den 31 maj 2020 för genomförande av länsstämmor. Förbundsstyrelsen beslutar därav att flytta fram Svenska Jägareförbundets årsstämma till i början av augusti 2020, preliminärt 8-9/8.
Som en följd av detta ställs även förtroendemannautbildningen på ÖM in den 15-17 maj, vi återkommer med ny tid.

Större möten, föreläsningar och seminarium m.m.

Förbundsstyrelsen vill avråda organisationen från att genomföra planerade eller delta i större arrangemang. Detta med anledning av att det är svårt att säkerställa deltagarnas tidigare resemönster och därmed den risknivå det medför.

Ordförande Fredrik Jonsson

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick