Inbjudan till kurs !!OBS INSTÄLLD!! - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Halland

Göran Ekström

Göran Ekström

Inbjudan till kurs !!OBS INSTÄLLD!!

2020-10-30

Lockjakt räv

Söndagen den 15 november, kl 10:00

Vi är tyvärr tvungna att ställa in kursen pga skärpta regler kring Covid-19

Krav: Medlemskap i Jägareförbundet.

Längd: Teori, ca 3 timmar plus praktisk lock. Samling kl 10:00

Plats: Studiefrämjandet Söndrums vägen 31 Halmstad.

Kursledare: Per Christensen

Kursavgift: Teorikurs över 3 timmar kostar 250:- Lockpipa finns att köpa vid kurstillfället, betalning kontant eller med swish till kursledaren. Kursavgiften faktureras i efterhand. Medtag matsäck för dagen. Medtag egen lockpipa om du har samt kläder efter väder, gärna ”camouflage”.

Allmänt: Lockjakt är en gammal jaktform. Lockjakten är en del i många av våra nordiska jaktformer på matvilt såväl rovvilt. Rävlock kan med fördel bedrivas från kust- till fjällmiljö, från norr till söder, och i synnerhet under tidig vårvinter. Som lockjägare måste du behärska ett antal moment såsom viltet och dess vanor, förmåga att nyttja terrängen och kända viltväxlar till din fördel, använda rätt utrustning, ta hänsyn till vind och vittring etc. Tekniken att locka och behärska lockpipan är ett viktigt moment under kursen.

Syfte: Att ge deltagaren sådana kunskaper om lockjaktens utövande att utsikterna till en framgångsrik lockjakt blir stora.

 

Mål: Efter genomgången kurs skall deltagarna ha grundläggande kunskap om:

· Räven och dess sinnen · Lockjägarens utrustning vid lockjakt · Lockjägarens val av pass · Lockpipan och lockteknik · Lockjaktens grundläggande taktik · Hur man avlossar säkra skott

Schema:

Samling och start Kl 10:00. Välkommen

10:00-13:00 Rävlocksteori – Per Christensen

Fika (medhavd matsäck)

13:00 Träning i fält inkl. transport

Frågor: Fredrik Jonsson, tfn 070-968 58 25

Kursanmälan:  https://jagareforbundet.se/utbildning/kurser/kurser2/lockjakt-pa-rav/

Välkommen!

Med Vänliga hälsningar

Jägareförbundet Halland

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick