bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Halland

Magnus Stolpe

Ny ordförande för jägarna i Hallands län

2021-04-08

Ny ordförande för jägarna i Hallands län

Magnus Stolpe, Kungsbacka, valdes till ny ordförande i Jägareförbundet Halland när föreningen hade digitalt årsmöte.

 

Jägareförbundet i Halland höll sitt årsmöte digitalt d. 22/3–2021.

Presidiet satt på Möllan i Halmstad med undantag för ordföranden för stämman, Magnus Möller som av olika orsaker var tvungen att vara med via länk.

Resterande ombud & gäster hade enskilda uppkopplingar.

Moderator samt registrering av ombud och hjälp med uppkoppling sköttes av jaktvårdskonsulent Thomas Ohlsson Sittande ordförande för länsföreningen Fredrik Jonsson öppnade stämman och hälsade alla ombud och gäster välkomna.

 

Ny ordförande

Till stämmoordförande utsågs Magnus Möller som på ett föredömligt sätt hanterade denna något udda form av årsmötet. Till sin hjälp hade övriga i presidiet som bestod Lars Ingelmark samt Per Ledel.

Under stämman valdes Magnus Stolpe, Kungsbacka, till ny länsordförande, efter att ha varit ledamot i styrelsen under många år.

 

Fler ungdomar

Årsstämman konstaterade att Jägareförbundet Halland uppnått en hel del av de mål som satts upp trots detta något udda pandemi år.

Glädjande att konstatera är att framförallt antalet ungdomar ökar i medlemsleden.

Under mötet deltog Henry Stensson från förbundsstyrelsen som mycket uppskattat informerade om förbundets nuläge och tankar framåt.

Mötet fortlöpte helt friktionsfritt och genomfördes utan några tekniska missöden.

Trots en ovanlig situation med ny teknik kunde stämman genomföras på ett bra sätt, inte minst beroende på ett föredömligt digitalt uppförande av de inblandade.

 

Magnus Stolpe tog över ordförandeklubban från Fredrik Jonsson och tackade för förtroendet samt avslutade stämman.

 

Niklas Fagerström,
Sekreterare
Jägareförbundet Halland

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick