bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Halland

Förvalta vårt lilla högvilt med eftertanke

2022-05-02

Jägareförbundet Halland vädjar till länets medlemmar, jägare att diskutera, tänka efter och förvalta vårt ädla lilla högvilt med förstånd och god etik.

Den 1 juli förra året trädde de nya jakttiderna i kraft efter flera års diskuterande. Bland de nya jakttiderna finns vårjakt efter råbock. Den utökade jakttiden har väckt mycket känslor och det är mycket få saker som kan mäta sig med denna fråga i engagemang och framför allt motstånd. Stort motstånd i jägarleden Jägareförbunden och jaktvårdskretsarna, framför allt i syd, med stora merparten av medlemmarna i ryggen har arbetat hårt för att förmå regeringen att fatta ett nytt beslut och ta bort vårjakten.

Men trots hårt arbete har vi inte lyckats övertyga regeringen att ändra jakttiden och frågan har nog kommit i skymundan på grund av de hemskheter som just nu händer i världen. Men stärkta av det massiva stöd som finns bland medlemmarna så kommer vi fortsätta arbetet med att få bort vårjakten på bock.

Argument i korthet: Pdf:  Jägarförbundet Halland 

Vid frågor kontakta: Jägareförbundet Halland

Magnus Stolpe,
ordförande ordforande@jagareforbundethalland.se

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick