bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Halland

Jaktstipendium utdelat på Munkagård

Foto: Jonas Andersson

2023-06-12

Länsföreingen har de två senaste åren delat ut ett stipendium till en elev på Munkagårds gymnasiet som valt att fördjupa sina kunskaper inom jakt och viltvård. I år gick det till en trädgårdselev som under sista året förutom att klara av gymnaiset även klarat av jägarexamen. Stipendiet tilldelas en elev som under sin tid valt att väva ihop kunskaper om de gröna näringarna och jakt och viltvård. Utdelare från länsföreningen var i år Niklas Ljungberg.

Tillbaka till överblick