bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto: Svenska Jägareförbundet

Foto: Svenska Jägareförbundet

Verksamhet

Läs om vår aktivitesplan och mycket annat.

Aktivitetsplan

1. Medlem/utbildning/ungdom

 • Medlemsdag
 • Simulatorskjutning
 • Sponsring av "Jägarskoleboxen" till ungdomar
 • Ungdomsträffar och starta upp lägerverksamhet
 • Utbilda ungdomledare

2. Kommunikation & opinion

 • Uppdatering av visioner och mål, i digital form
 • Samverkan med myndigheter och intresseoranissationer
 • Hemsidan utvecklas och uppdateras
 • Information om viltköttets värde
 • Information om viltövervakningen

3. Jaktskytte

 • Länsinstruktörsträff vidareutbildning
 • Välutbildade skytteinstruktörer
 • Utöka antalet skytteinstruktörer
 • Öka skyttekunskaperna för förtroendevalda

4.  Vilt & fauna

 • Utbildning av ÄFO representanter
 • Viltvårdsinformation
 • Informationsträff om Kronhjort
 • Gåsjaktutbildningar

5. Jakthundar/Trafik

 • Utbilda lydnads instruktörer
 • Utbilda fler eftersök spår instruktörer
 • Utbilda mot bättre eftersöks ekipage
 • Viltolyckor
 • Informera om hur man får friskare jakthundar

 


 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2013-02-19 2021-06-02