bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto: Svenska Jägareförbundet

Foto: Svenska Jägareförbundet

Verksamhet

Läs om vår aktivitesplan och mycket annat.

Aktivitetsplan

1.  Vilt & fauna

 • Viltvårdsinformation
 • Informationsträffar för medlemmar

2. Jaktskytte

 • Länsinstruktörsträff vidareutbildning
 • Välutbildade skytteinstruktörer
 • Utöka antalet skytteinstruktörer
 • Öka skyttekunskaperna för förtroendevalda

3. NVR/Rovdjur

 • Utbildning till eftersöksekipage
 • Informationsträffar för NVR-anslutna
 • Informationsträffar om rovdjur i Halland

4. Kommunikation & opinion

 • Uppdatering av visioner och mål, i digital form
 • Samverkan med myndigheter
 • Information om viltköttets värde
 • Information om viltervakningen
 • Samverkan med politiker och intresseorganisationer

5. Medlem/marknad/webb

 • Medlemsdagar
 • Hemsidan utveckla och uppdatera
 • Medlemsundersökningar

6. Ungdom

 • Information medlemmar
 • Ungdomsträffar
 • Lägerverksamhet
 • Unga Jägare

7. Jakthundar

 • Utbilda lydnadsinstruktörer
 • Informationsträffar för medlemmar

 


2013-02-19 2023-07-04