bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Fotograf: Mostphotos

Arbetsgrupper

Styrelsens arbetssätt att fördela den operativa verksamheten i sju arbetsgrupper med olika ansvarsområden, betyder att ännu fler medlemmar blir engagerade i Länsföreningens arbete. Nedan följer en förteckning över respektive ledamöter för innevarande år.

Vilt & Fauna

Lolle Gustavsson, Klövvilt 070-313 09 72
viltochfauna@jagareforbundethalland.se

Håkan Johansson, Klövvilt 070-844 17 40

Jaktskytte

Karl Johansson  073-0300062

skytte@regionhalland.se

NVR/Rovdjur

Niklas Ljungberg 070-231 07 80
niklas@guttared.com


Ungdom

Jonas Andersson

070-3896542
ungdom@jagareforbundethalland.se

 

Kommunikation & Opinion

Magnus Stolpe 076-007 41 41

 

Medlem/Marknad/Web

Niklas Fagerström 070-530 27 66

Magnus Stolpe 076-007 41 41

Jonas Andersson 070-389 65 42

Hund

Gudrun Anstrén 070-371 42 60

Christer Johansson 076-797 65 55 (sammankallande)

 

Jägarexamengrupp

Samankallande

Ove Danielsson

070-8507077

Håkan Johansson

070-8441740

Christer Harplinger

070-3744801

 

 


2013-02-19 2023-11-09