bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Fotograf: Mostphotos

Arbetsgrupper

Styrelsens arbetssätt att fördela den operativa verksamheten i fem arbetsgrupper med olika ansvarsområden, betyder att ännu fler medlemmar blir engagerade i Länsföreningens arbete. Nedan följer en förteckning över respektive ledamöter för innevarande år.

Vilt & Fauna

Lolle Gustavsson, Klövvilt 070-313 09 72
viltochfauna@jagareforbundethalland.se

Håkan Johansson, Klövvilt 070-844 17 40

Niklas Ljungberg, Rovdjur 070-231 07 80

Jaktskytte

Karl Johansson  073-0300062

skytte@regionhalland.se

NVR

Niklas Ljungberg 070-231 07 80
niklas@guttared.com


Ungdom

Jonas Andersson

070-3896542
ungdom@jagareforbundethalland.se

 

Kommunikation & Opinion

Magnus Stolpe 076-007 41 41

 

Medlem/Marknad/Web

Niklas Fagerström 070-530 27 66

Magnus Stolpe 076-007 41 41

Jonas Andersson 070-389 65 42

Hund

Gudrun Anstrén 070-371 42 60

Christer Johansson 076-797 65 55 (sammankallande)

 

JägarexamenAdjungerande

Tomas Lindh (Hundgruppen)
0340-847 78, 070-260 19 90
tomas.lindh@sodra.com

 

 


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-02-19 2023-04-24