bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto:	Louise Gårdefalk

Foto: Louise Gårdefalk

JAQT i Halland

Sedan mars 2002 finns ett nätverk för jagande kvinnor i Halland.

Jägareförbundets kvinnliga nätverk arbetar för att ge förbundets kvinnliga medlemmar erfarenhet, kunskap och möjlighet att lära känna andra jagande kvinnor.

Vi vill stärka det jaktliga självförtroendet liksom att kvinnor och män ska jaga tillsammans. Gruppen ska vara ett stöd för aktiva, nya och blivande jägare.

Vi välkomnar varmt alla medlemmar oavsett tidigare erfarenheter. Som medlem i JAQT får du utan kostnad information och inbjudningar till jakter, föreläsningar och andra aktiviteter.

Film om JAQT


Gå med i vår grupp på Facebook !

Kontakta JAQT

Skriv till Philippa Hamilton: jaqt@jagareforbundethalland.se 

Eller adjungerad Ulrika Pörscke: porsckeulrika@hotmail.com


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-02-28 2023-06-02