bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Viltdata.se

Enklare rapportering av fällda älgar och Älg-Obs.

Den statistik som rapporteringen ger upphov till kan man ta del av på hemsidan www.viltdata.se omedelbart när den är inrapporterad. Viltdata.se förbättrar och underlättar detta förvaltningen av älgstammen.

Dessutom spar det resurser för hela viltförvaltningsorganisationen. Resurser som kan satsas på mer direkt viltförvaltning.


2013-02-22 2017-03-30