Valberedningen - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Valberedningen

Fotograf: Mostphotos

Valberedningen är kontaktbara och söker under hela verksamhetsåret medlemmar som kan vara lämpliga för förtroendeuppdrag.

Medlemmar som har förslag behöver inte fått ett medgivande av personen du/ni föreslår, det är valberedningen som tillfrågar om man anser att personen är intressant.

Valberedningen väljs av ombuden under Årsstämman, val tiden är tre verksamhetsår varav man blir sammankallande samt ordförande i Valberedningen det tredje verksamhetsåret.

imageu45em.png

Valberedningens förslag till Årsstämman 20/21 ??

Ingemar Pettersson

Sammankallande valberedningen

20/21

073-632 73 71

Ingemar Pettersson

Bengt A Karlsson

Bengt A Karlsson

Ledamot valeredningen

20/21 21/22

0380-371235
0709-923354

Bengt A Karlsson

Stellan Eriksson

Stellan Eriksson

Ledamot valberedningen

20/21 21/22 22/23

0706-921376

Stellan Eriksson


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-01-24 2020-09-21