Kretsmästerskapsfinal och Länsmästerskap i jaktskytte - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto Håkan Eifel

Kretsmästerskapsfinal och Länsmästerskap i jaktskytte

lördagen den 31 augusti kl 09:00, Hook Hookortens jaktvårdsförening

Arrangören meddelar vilka discipliner som ingår i Km finalen och Lm i jaktskytte senast 2 månader innan tävlingsstart.

KALENDER Lördag 31-aug 

Kretsmästerskapsfinal och Länsmästerskap i jaktskytte

Hook Hookortens jaktvårdsförening

Kontaktpersson: Lars Pettersson 070 928 14 76

Anmälan i Hook 09:00-10:00

kaffe och korv finns linjesporting.

Det krävs att man har en nummerlapp på ryggen. (Se Eksjönejdens hemsida angående Linjesportingen.)

Arrangören meddelar vilka dicipliner som ingår i Km finalen och Lm i jaktskytte senast 2 månader innan tävlingsstart.

Kontaktuppgifter: Lars Pettersson 070 928 14 76

lör 31 aug 09:00 - 16:00 Hook Hookortens jaktvårdsförening

2018-11-27 2019-03-09