Skype årsstämma 2020 - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Jönköpings län

Skype årsstämma 2020

Årsstämman genomfördes som Skypemöte vilket är en typ av ljud- och bildkonversation i grupp via datorn.

2020-06-21

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation höll förbundet inget vanligt årsmöte. Talen och den fysiska utdelningen av priser och förtjänsttecken utelämnades. Den sedvanliga middagen var ersatt av fika eller annan förtäring som kretsarna själva fått ombesörja där de hade samlats kretsvis. Jonathan Lilja ansvarade för upprättandet att samordnandet av kommunikationen under mötet. Jaktvårdskretsarnas ombud hade i samverkan med utsedda kretsrepresentanter i förbundsstyrelsen kopplat upp sig till Skype-årsstämman. På plats i Skillingehus satt årsmötets ordförande Gert Jonsson, länsförbundets ordförande Gunnar Lindblad, valberedningens sammankallande Gottlieb Granberg och mötessekreterare Håkan Eifel. Övriga ledamöter i länsförbundets styrelse hade samlats med sina respektive kretsar eller på egen adress. Cirka 80% av ombuden var representerade på mötet vilket får ses som en fantastiskt bra uppslutning i dessa tider.

Länsförbundets ordförande Gunnar Lindblad öppnade stämman och hälsade samtliga välkomna. I sitt anförande talade Gunnar om det som sker inom Jägareförbundet. Gunnar tog bland annat upp Covid-19 och hur det har påverkat förbundets arbete och sände en tanke till de som mist någon när och eller kär. Han fortsatte tala om jaktremissen som kommit en bit på väg men som inte är helt klar, förhoppningsvis kommer den ut på en slutremissrunda till länsföreningarna. Vad det gäller viltet och viltvårdsförvaltningen så nämnde han bland annat om dovhjortens förekomst i länet.

Valda ledamöter och representanter

Den gamla styrelsen fick godkänt för sitt arbete och beviljades ansvarsfrihet. Där emot har det tillkommit lite nya ledamöter. Vi hälsar där med de nyvalda ledamöterna Lars Petersson Hjälmseryd, Håkan Hjalmarsson Björkeby välkomna till styrelsen. Av de 7 ledamöter som skulle väljas omvaldes Fredrik Svensson Värnamo, Marie Berglind Eksjö, Roland Claesson Sävsjö och Kent Johansson Gislaved och Mullsjö Jvk har fortsatt en plats vakant.

Gunnar Lindblad och Lars Gustafsson valdes som representanter till Svenska Jägareförbundets årsstämma.

Valberedningen består nu av sammankallande Ingemar Pettersson för Norra och ledamöterna Beng A Karlsson Östra och Stellan Eriksson Västra.

Motioner

Fyra motioner hade lämnats in. Stämman yrkade styrelsen bifall för samtliga. Bifogar dem för de som är intresserade.

Provavgifterna till Naturvårdsverket för jägarexamen är höjd

En skrivelse från Eksjö har inkommit angående avgiften för provavgifterna som är höjd från 250 till 500 kr för att finansiera digitaliseringen av provet. Avgiftshöjningen gör att det kan bli väldigt kostsamt för ungdomar som kan behöva göra ett eller flera omprov. Förslaget från årsstämman är att föra frågan vidare till förbundsstyrelsen om hur man kan agera här.

Styrelsens framtida sammansättning 

Gunnar L lyfte åter igen frågan om styrelsens sammansättning som kommer att gå ut på diskussion till kretsarna. Den går ut på att reducera antalet personer i styrelsen samt att styrelsen kommer att arbeta mer med arbetsutskott eller kommittéer. Detta för att öka kontakten och närheten till de aktiva i kretsarna. Tanken är att året skall användas för att kunna få fram ett färdigt förslag till nästkommande årsmöte.

 

Länsförbundets förtjänsttecken Guldtjädern tilldelades:

Paul Lilja Värnamo

Simon Andersson Vaggeryd

 

 

Texten författad av Håkan Eifel efter texten från protokollet

 

 

 

 

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick