Kommuniké vildsvin - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Jönköpings län

Fotograf: WildMedia / Mostphotos

Kommuniké vildsvin

Fotograf: Mostphotos

2021-02-22

Vildsvinet är ett ny-gammalt vilt i Sveriges skogar och de ställer höga krav på alla de intressen som påverkas av dem. Vildsvinen är svåra att förvalta vilket främst beror på att deras årscykel påverkas av yttre faktorer, såsom tillgången på ekollon eller väderlek under våren. Trotts svårigheterna är det viktigt att man arbetar aktivt med en förvaltning då vildsvinen har en förkärlek till jordbruksgrödor och kan ställa till med stora skador för lantbruket. För att minimera skadorna på växande gröda är god samverkan mellan flera parter en grundförutsättning. Man bör tillsammans diskutera vilka målsättningar man har med vildsvinsstammen, upplägg för samtliga jaktformer och en löpande dialog mellan berörda parter. Vildsvinet är en spännande viltart att jaga som ofta bjuder på nya jaktsituationer då deras rörelsemönster och beteenden är mer likt vissa predatorer än hjortviltet.

Vill du veta mer om vildsvin och dess förvaltning kan du anmäla dig till Jägareförbundets digitala temakväll vildsvin som kommer genomföras i slutet av mars månad. Håll utkik på Jägareförbundets hemsida för mer information:

Anmäl<n gör du här:  Kurser - Svenska Jägareförbundet (jagareforbundet.se)

 

Klövviltsgruppen Jönköpings lä

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick