bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Jönköpings län

Nya jakttider från 1 juli 2021

2021-05-08

Nya jakttider kommer att börja gälla från och med 1 juli 2021. Detta är några av de arter som berörs i länet. För tiderna i sin helhet se Svensk författningssamling SFS 2021:334

  • Vårjakt på råbock från den 1 maj –15 juni.
  • Utökad jakttid på kronkalvtill tiden 16 augusti–31 januari, utan något avbrott. 
  • Dovhind och dovkalv får jagas under brunstupphållet i hela landet. Jakttiden på hind och kalv förlängs med mars månad, då jakten får ske som smyg- eller vaktjakt.
  • Tidigarelagt uppehållet i jakttiden för vuxna vildsvin till 1 februari – 31 mars.
  • Fasta datum för älgjakten med start 1 september i den norra delen av landet och 8 oktober i den södra, med 31 januari som slutdatum i hela landet.
  • Smyg och vakjakt på älg till en timme efter solens nedgång.
  • Flera fågelarter försvinner ur jakttabellen men vissa återfinns i skyddsjaktbestämmelserna.
  • Nya skyddsjakts bestämmelser på trana och sångsvan.

 

Dokument

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick