bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Jönköpings län

Dags att rapportera viltdata. För att

Säkra jakten för kommande generationer - Att hålla koll på hur viltet mår och utvecklas - Att ge dig all den fakta du behöver

2022-07-02

Det är nu dags att lämna din avskjutningsrapport.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Du som Jägare lämnar dina skottlistor till den i jaktlaget som ansvarar för rapporteringen, vilken i sin tur sammanställer alltihop och gör en enda rapport för hela jaktlaget.

Detta sammanställs sedan på kretsnivå. För mer information och statistik se www.viltdata.se  

Svenska Jägareförbundet har sammanställt avskjutningsstatistik sedan 1939. Jägarkårens rapportering gör det möjligt att följa viltstammarnas tillstånd och utveckling. Den är ett viktigt underlag i den lokala och regionala viltförvaltningen.

Inrapporterade uppgifter för enskilda områden särredovisas inte – de utgör endast underlag för skattning av avskjutningen och en beräkning av viltstammarnas utveckling på jaktvårdskrets- och länsnivå. På www.viltdata.se  finns all avskjutningsstatistik samlad där intresserade kan se och hämta önskade uppgifter.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick