bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Jönköpings län

Fotograf: Edwin Butter/Mostphotos

Samarbete krävs för att uppskatta Varg- rorvdjurspopulationen i länet

Att få en korrekt och tillförlitlig bild av vargpopulationen i ett specifikt område är avgörande för att bedöma populationens storlek och hälsa. Jägareförbundet samarbetar med bland annat LRF som är en viktig samarbetsparter i den här frågan. För att kunna göra en noggrann uppskattning är det viktigt att alla som observerar spår eller gör synobservationer bidrar med sina data. Till vår hjälp har vi vår databas vid namn Skandobs som satts upp för att alla skall kunna rapportera sina observationer av björn, järv, lodjur eller varg och bidra till kunskapen om rovdjurens utbredning. I den här artikeln understryker vi betydelsen av att rapportera in rovdjursobservationer och hur Skandobs och Jägareförbundet samarbetar för att främja ett framgångsrikt arbete kring rovdjursfrågan.

2023-08-02

Betydelsen av att rapportera rovdjursobservationer:

Att kunna bedöma populationens storlek och förändringar över tid är av yttersta vikt för att skapa en hållbar förvaltning av viltet över tid. Genom att rapportera in spår och synobservationer bidrar allmänheten och jägare till en ökad kunskap om rovdjurspopulationens hälsa och utbredning. Dessa data hjälper forskare och viltvårdare att fatta beslut som gynnar både viltet och ekosystemet som helhet.

Bild1.png

Skandobs - En samarbetsplattform för rovdjursobservationer:

Skandobs är en samarbetsplattform som sammanför allmänheten, jägare och viltintresserade för att samla in rovdjursobservationer. Skandobs når man på nätet www.skandobs.se eller via appen Skandobs. Appen kan laddas ner utan kostnad från App Store eller Google Play(butik). Appen är enkel att ladda ner och väl ute i skog och mark är det också enkelt att registrera observationer av stora rovdjur med till exempel hjälp av GPS eller mobilkameran. Genom detta enkla rapporteringsverktyg kan var och en snabbt och smidigt bidra med sina iakttagelser. Skandobs fungerar som en databas som samlar in och hjälper till vid analysen av informationen för att skapa en övergripande bild av rovdjurspopulationen i landet.

 

 

Jägareförbundets roll i samarbetet:

Jägareförbundet spelar en avgörande roll i samarbetet med Skandobs. Genom att engagera sina medlemmar och uppmuntra dem att rapportera in sina observationer stärker förbundet den samlade kunskapen om rovdjurspopulationen. För de som känner sig osäkra på hur man rapporterar in sina observationer finns det stöd att få från förbundet och dess medlemmar. Länets rovviltsansvarig Joakim Johansson i Värnamotrakten är en av de eldsjälar som gärna hjälper till och sätter sin kompetens och erfarenhet till förfogande för alla som vill bidra till projektet.

Vargspår i Värnamo trakten Foto Joakim Johansson.jpg

Spårlöpa från en tidigare observation i våras i Värnamotrakten. Lägg gärna något vid avtrycket så man kan se hur stort det är.

 

Framtiden för vargpopulationen i Värnamo-regionen:

Genom att samla in och analysera observationer skapar Skandobs och Jägareförbundet en stabil grund för att förvalta populationen på ett hållbart sätt. De insamlade data kommer att vara till stor hjälp för att identifiera eventuella trender och mönster som kan påverka rovdjurens livsmiljö. Med en ökad förståelse för rovdjurspopulationens hälsa och utveckling kan lämpliga åtgärder vidtas för att bevara den biologiska mångfalden och samtidigt tillgodose både människors och rovdjurs behov.

 

Sammanfattning:

Att samla in rovdjursobservationer är en viktig uppgift för att få en korrekt uppskattning av vargpopulationen i Värnamo-regionen. Lrf och Jägareförbundet har gått samman i detta samarbetsprojekt för att engagera allmänheten och jägare att bidra med sina observationer. Genom denna gemensamma ansträngning kan vi säkerställa en hållbar förvaltning av populationen och bevara den rika biologiska mångfalden för framtida generationer. Om du har observerat rovdjur i Värnamo-trakten, tveka inte att rapportera in dina observationer till Skandobs och vara en del av detta viktiga arbete. Tillsammans kan vi göra skillnad för rovdjurstammarna och naturen!

/Webadmin

Tillbaka till överblick