bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Jönköpings län

Mostphoto Fotograf: Hanna Sjökvist

Älgobservationer kan nu samlas in vid all klövviltsjakt

För de lag som nu inte bedriver älgjakt finns det möjlighet att rapportera älgobservation ändå. En minskad älgpopulation kräver andra sätt att sköta inventeringen än tidigare. Färre jagar älg och där med utgår de observationstimmar som tidigare gjorts i samband med älgjakten.

Fotograf: Lars Johansson / Mostphotos

2023-10-22

För de lag som nu inte bedriver älgjakt finns det möjlighet att rapportera älgobservation ändå. En minskad älgpopulation kräver andra sätt att sköta inventeringen än tidigare. Färre jagar älg och därmed utgår de observationstimmar som tidigare gjorts i samband med älgjakten.


Älgförvaltningen involverar alla parter som påverkas av älgen, inklusive myndigheter, organisationer, markägare och jägare. Syftet med älgförvaltningen är vi tillsammans ska upprätthålla en för oss beskattningsbar älgpopulation.


Länsstyrelsen skriver att vi i Sverige inom älgförvaltningen strävar efter en adaptiv och ekosystembaserad älgförvaltning. En adaptiv förvaltning innebär att den efter behov kan anpassas till nya eller förändrade förhållanden. För att kunna lägga upp förvaltningen och ta beslut om hur den skall beskattas är det nödvändigt att ha goda kunskaper om älgbeståndet.


Förut så gällde bara älgobservationer under just älgjakten men nu ges möjligheten att rapportera in älgobservation då man bedrivit annan jakt. I första hand så rapporteras observationer som gjorts vid jakt efter älg som vanligt.

Men om ett jaktlag som exempel redan har rapporterat in älgobservationer från fem dagars älgjakt så finns det nu utrymme för att rapportera observationer från ytterligare två dagars jakt, till exempel efter hjort, om nu jakten infaller under de första 30 dagarna sedan älgpremiären. För de lag som ställt in sin älgjakt i länet så gäller ju detta redan från början av den tänkta jaktperioden.

 

Läs mer

 

/ Web admin

Tillbaka till överblick