bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Vem får bedriva fällfångst?

Vid jakt med fällor krävs inte jägarexamen, däremot måste den som jagar ha jaktkort och jakträtt på det område där jakten ska bedrivas.

För vissa fångstredskap, som ripsnara, fotsnara för rödräv och slagfälla för bäver krävs särskild utbildning. De fällor som används ska vara testade och godkända av Naturvårdsverket.

Fällor ska också vara väderbeständigt märkta med fällans typbeteckning samt ägarens, namn, adress och telefonnummer.


2014-03-29 2022-10-15