Hund - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Hund

I Jönköping har vi en Hundgrupp som grupp som arbetar under länsförening med hundfrågor. Målsättningen för gruppen är att främja och stimulera hundaktiviteter i kretsarna för den enskilda jägaren och jaktlagen.

Många av landets hundar används vid jakt och de mest populära jaktformerna bygger på att vi har tillång till tränade jakthundar. Dessutom används hundar vid alla former av eftersök på djur som skadats i trafiken eller vid jakt. God jaktetik kräver närvaro av tränade jakthundar och mot den bakgrunden är det självklart att Jägareförbundet i Jönköping arbetar för att antalet väldresserade jakthundar ständigt ökar i antal.

Gruppen stödjer och ser till att det finns mer hundaktiviteter i kretsarna, och att ett visst samarbete med jakthundklubbarna genomförs. Allt för att tillgodose det behov som finns. Allt från eftersök, till jaktdressyr, rekrytering av nya jägare med hundintresse och att se till de jakthundstraditioner som finns i länet.

Hundgruppen arbetar med att stimulera kretsarna till att bilda hundgrupper att rekrytera lydnads och eftersöksinstruktörer att få till stånd KM i viltspår i varje krets att stödja och planera för ett LM i viltspår varje år att ordna publika arrangemang, föreläsningar mm att få en väl fungerande eftersöksorganisationnet.

 

Idag är hunden inte bara ett jaktredskap, utan ofta en familjemedlem. Dessutom är det idag en ny kategori jägare som har jakthundar, nämligen människor som blir jägare tack vare att de skaffat en jakthundras och sen fått intresse för själva jakten. Detta har medfört att efterfrågan på diverse hundkurser har ökat.

 

Vi behöver ständigt nya instruktörer! Kontakta hundgruppen för att veta hur du kan bli Hundinstruktör.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-03-30 2018-10-27