Välkommen till Vård i det vilda - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Välkommen till Vård i det vilda

Välkommen till kursen Vård i det vilda som ger dig kunskaper om hur du tar hand om de skador som kan drabba människor och hund i skog och mark. Utbildningen avser öka din kunskap och din tilltro till din egen förmåga. På så sätt kan jaktlaget skapa förutsättningar för en tryggare och säkrare jakt, oberoende av tid eller plats.

Lördagen den 9 mars 2019 på Skedhult i Eksjö

Anmälan via Jägarförbundets hemsida under utbildningar

Kursavgift: 1495 kr.

Inkluderar utbildning, ett specialanpassad sjukvårdsutrustning, godkänd HLR-utbildning och handbok. Sjukvårdsutrustningen innehåller bland annat ett hemostatiskt förband. Det är ett unikt förband innehållande ämnen som snabbare kan stoppa kraftiga blödningar.

Lunch medtages.

Deltagaravgiften betalas mot separat faktura

Mål: Efter genomförd utbildning skall deltagaren ha grundläggande kunskaper och färdigheter i:

• Människans anatomi,

• Hundens anatomi,

• Känna till de vanligaste skadorna för människa respektive hund,

• Kunna utföra de åtgärder som är kopplade till de vanligaste skadorna,

• Behärska det material som finns i sjukvårdsutrustningen

• Undersökning av, samt förbandsläggning på hund och människa samt godkänd utbildning i hjärt-lungräddning,


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-02-04 2019-03-09