bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Museét

Rundvandring

Jaktmuséet Skedhult
Under årens lopp har medlemmar i länsjaktvårdsföreningen skänkt jaktutrustning av olika slag från gångna tider. Föreningen fann det lämpligt då lokaler fanns tillgängliga att visa de föremål som erhållits eller på annat sätt införskaffats. I Jaktmuséet presenteras jakten från forntidens hällristningar, jaktvapnens utveckling, horn, vilt och viltvård.
Samlingarna kan beses under ordinarie kontorstid men för säkerhets skull ring 0381-13070 före Ditt besök. Kontoret kan av någon anledning vara tillfälligt stängt.

Följ med på ett besök!

 

 

Med stiftantändningen och sedan den centralt placerade tändhatten i en färdigtillverkad patron underlättades jakten väsentligt. Vapen tillvekade vid Husqvarna Vapenfabrik har under lång tid varit den svenske jägarens vapen.

Under lång tid har pilbågen varit jägarens vapen. De första eldhandvapnen - mynningsladdaren var omständiga att ladda och hantera.

 Ett besök i muséet ger en god bild av jaktens utveckling från att har varit nödvändig för människornas överlevnad till att nu vara en förvaltande fritidssysselsättning för landets jägare med inriktning på kvalitativt bra viltstammar.

VÄLKOMNA !

 

 


2013-04-01 2018-10-28