Jaktskyttet och pandemin under våren 2021 - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto Magnus Rydholm

Jaktskyttet och pandemin under våren 2021

Vi följer fortsatt folkhälsomyndighetens rekommendation och avvaktar deras bedömning av läget. Därefter kommer vi se om man kan genomföra tävlingarna som planerats. I dagsläget gäller en allmän avrådan att hålla tävlingsverksamhet under våren 2021. Vi hänvisar till tävlingsarrangören för mer information om det kommer bli förändringar.

Foto Håkan Eifel Elmia Game Fair

 Jägarexamen har kommit igång med sitt träningsskytte på många skjutbanor. Där tränar man i små grupper och klarar därmed folkhälsomyndighetens krav. Men nu har man även öppnat upp det allmännaskyttet på en del banor. Genom att vi följer de restriktioner som finns och visar varandra häsnyn kommer träningsskyttet kunna hållas i gång under våren. 

Vi önskar att ni genomför kursen >>JaktskyttetsABC<< och använder våra utbildade skytteinstruktörer. Vi tycker även att vildsvinsskyttet är jätteviktigt och vill gärna se att träningsmöjligheterna till vildsvinsskyttet ökar under våren.

Varmt välkomna nu till våra olika träningsskyttetillfällen.

 

Läs gärna mer om förbundets tankar kring. 

>>Skjutbanorna och Panademin<<

 

Länsskyttegruppen 

Lars / Håkan


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-04-07 2021-04-08