Svenska Jägareförbundets SM i Jaktskytte 2020 – Jägar SM den 8-9 augusti - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundets SM i Jaktskytte 2020 – Jägar SM den 8-9 augusti

Till
Länsjaktvårdsförbunden i Svenska Jägareförbundet
Inbjudan till Svenska Jägareförbundets SM i
Jaktskytte 2020 – Jägar SM
Tävlingarna avgörs den 8-9 augusti på Västerås jaktskytteklubbs banor i
Stockumla.


Årets tävling kommer att genomföras under speciella omständigheter p.g.a.
Coronapandemin. FHM (FolkHälsoMyndighetens) föreskrifter och rekommendationer
kommer att följas och skyttar uppmanas att följa dessa.
Banan är belägen ca 10 km väster om Västerås efter E 18.
Detaljerad vägbeskrivning finns på klubbens hemsida. Ytterligare information kommer efterhand att läggas upp på Västerås Jaktskytteklubbs hemsida
http://idrottonline.se/VasterasJSK-Skyttesport/

Träning fredag den 7 augusti kl.09.00-19.00. P.g.a. pandemin kommer de län som ligger närmast Västerås få träningstid mellan kl. 08.00- 12.30 och de län som ligger längst från kl. 13.30-19.00.

Mästerskapet omfattar två dagars tävlande med full omgång i följande grenar;
Löpande älg 10 enkelskott 80 m, akustisk markering
Stående råbock 10 enkelskott 100 m, markering på papperstavla
Nordisk trap 25 skott
Jägarsporting 25 skott


• Deltagande i samtliga grenar är obligatoriska, reglementen tillhandahålls av respektive länsjaktvårdsförbund och finns även på Jägareförbundets hemsida
www.jagareforbundet.se
• Tävlingen omfattar endast öppen klass.
• Anmälan om deltagande från respektive länsjaktvårdsförbund ska vara Västerås Jaktskytteklubb tillhanda senast den 15 juli 2020 via mejl till
lars.bjork@jagareforbundet.se
• Startlistor anslås på www.jagareforbundet.se och http://idrottonline.se/VasterasJSKSkyttesport/ under vecka 30. Bifoga även namn och adresser på reserver, dessa
inbjuds i mån av platser om inte fullt antal ordinarie skyttar.
• Tävlande kan komma att utses till sidodomare och är skyldiga att hjälpa till med detta.


Mer information kommer då med PM inför tävlingen.
• Skyttar som skjuter förmiddag lördag skjuter på söndag eftermiddag. Andra halvan av skyttar skjuter lördag eftermiddag och söndag förmiddag. Skyttar som inte skjuter eller ska vara funktionär uppmanas lämna skjutbaneområdet p.g.a. Covid 19 och att det inte ska vara fler än 50 personer på banan samtidigt.


Samtidigt med anmälan ska 500 kr/person sättas in på Västerås Jaktskytteklubb
bg 5603-9688
Logi för boende http://visitvasteras.se/bo/ tips på en nära och trevlig camping är
Västerås Mälarcamping.

Övriga frågor Lars Björk 070-33 00 679
Varmt välkommen till Västerås Jaktskytteklubb

image3nler.png


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-06-29 2020-06-29