Regler gällande Vildsvinspasset. - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Regler gällande Vildsvinspasset.

Regler gällande Vildsvinspasset.

Inför jaktsäsongen rekommenderar vi alla jägare och jaktlag som avser att jaga vildsvin att skjuta det nyframtagna Vildsvinspasset. Vildsvinspasset är framtaget för att öka jägarens kunskaper kring vildsvinsjakt. Passet skjuts som tre olika moment för att motsvara olika jaktformer. Inledningsvis är det åteljakt sedan är det smygjakt/spannmålsjakt och avslutningsvis är det löpskott likt hundjakt/drevjakt. Passet bör avläggas årligen.

Skjutmoment.

1) Åteljakt. Avstånd 50 meter på stillastående vildsvin. Här skjuts 4 skott med stöd, motsvarande jakttorn eller likvärdig med samtliga skott i det anatomiska träffområdet för att få godkänt.

2) Smygjakt/spannmålsjakt. Avstånd 50 meter på stillastående vildsvin. Här skjuts 4 skott stående som samtliga ska träffa i det anatomiska träffområdet. Ska genomföras med stöd.

3) Hundjakt/drevjakt. Avstånd 30 meter på löpande vildsvin. Här skjuts 4 skott stående som samtliga ska träffa i det anatomiska träffområdet. Ett skott skjuts per löp, tillåtet att skjuta med skjutkäpp eller rem/midjestöd. Passet kan skjutas på 50 meters viltmålsbana hög fart. (Godkänd för klass 1), eller på en älgbana då ska halva öppningen skärmas av, normal fart.

Vildsvinstavlan som används ska vara av storlek motsvarande en årsgris, med utritat anatomiskt träffområde. Vapnet ska vara klass 1. Skjutledare skriver i ” Mitt träningsskytte” för godkänt pass.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-03-18 2020-03-18