Skytteaktiviteter på skjutbanan och Coronaviruset - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Skytteaktiviteter på skjutbanan och Coronaviruset

Skytteaktiviteter på skjutbanan och Coronaviruset
Med anledning av virusutbrottet Corona, vill Svenska Jägareförbundet ge nedanstående
rekommendationer för jaktskytteklubbarna inom organisationen.
Svenska Jägareförbundets förbundsstyrelse vill avråda organisationen från att genomföra eller delta i
större arrangemang så även med skytteaktiviteter. Detta med anledning av att det är svårt att
säkerställa deltagarnas tidigare resemönster och därmed den risknivå det medför.
Händelseutvecklingen kommer att följas och uppdaterade råd och anvisningar ges efter
hand.
Det är klubben som avgör om det ska vara aktiviteter på banan eller inte. Risknivån varierar över
landet och respektive klubb som äger beslutet om vidtagande av åtgärder på sin bana.
I nuläget är det viktigt att göra riskanalyser och att begränsa spridningen så mycket som möjligt dock
är det önskvärt att föreningsaktiviteter fortsätter att genomföras. Rådande situation per län kan ni
hitta på följande länk: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/
Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten
• Har du minsta förkylningssymtom stanna hemma. Är du symtomfri men din partner, dina
barn eller någon du bor tillsammans har förkylningssymptom bör du begränsa dina kontakter
med andra så gott det bara går.
• Har du nyligen kommit hem från en resa, i synnerhet om du besökt ett så kallat riskområde,
(ex. Italien, Iran, Österrike, Kina, Sydkorea) vill vi att du med hänsyn till andra, avstår från att
delta i aktiviteter i minst 14 dagar efter hemkomst. Men ha i åtanke att Coronaviruset nu är
utbrett i stora delar av Europa och finns i större delen av världen, så var alltid uppmärksam
på ev. symptom. Ta det säkra före det osäkra.
• Var noga med din handhygien: som arrangör försök tvätta händerna noga och ofta med tvål
och vatten, använd handsprit om det finns tillgängligt. Nys/hosta i armvecket.
Om skytte genomförs på banan rekommenderas följande:
• Att klubbar följer utvecklingen och de råd som folkhälsomyndigheten ger varje dag och vidtar
åtgärder därefter.
• Försök att hålla minst en armlängds avstånd från folk även vid skjutstationer.
• Tänk på att vid anmälan bör detta ske med lucka med liten öppning där betalning/startkort
kan skickas.
• Inte för stora folksamlingar , t.ex. vid kö till stationer
• Överväg om servering ska finnas.
• Låt skyttarna själva ta patroner ur en kartong vid stationen.
• Hitta andra sätt att hälsa än att ta i hand.
• Försök tillhandahålla handsprit/ tvål och vatten på olika platser.
Lars Björk


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-03-18 2020-03-18