bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto Motphoto Fotograf: Sten Christoffersson

TROFÉKVÄLL den 4 december, Skedhults Säteri 191204

Trofébedömning i Jönköping.

Har du några troféer liggande som du vill ha bedömda?

Vi ordnar en kväll då du kan få dina horn från hjortdjur samt mufflon och vildsvinsbetar samt kranium värderade.

 

Platsen är Skedhults Säteri, Eksjö

 

Tid: Onsdag den 4 december 2019 mellan kl. 17.00 – 20.00.

 

Tänk på att trofén måste ha torkat minst en månad samt att kapade skallar inte får vara fyllda med någon konstmassa. Troféerna ska vara skilda ifrån skölden.

Du som är medlem i Svenska Jägareförbundet ta med medlemsbevis.

För ytterligare information ring 070-3300652 eller benny.nilsson@jagareforbundet.se

Trofébedömmare i Jönköpings län

Åke Gustafsson

Aneby Trofébedömning

0380-41657
070-5801657

Åke Gustafsson

Benny Nilsson

Benny Nilsson

Jaktvårdskonsulent

Länsansvarig jaktvårdskonsulent Östergötlands län

010-5847652

Benny Nilsson

Jonatan Lilja

Jonatan Lilja

Jaktvårdskonsulent

Regionalt jakt- och viltansvarig, Region syd

010-5847644

Jonatan Lilja


2019-11-11 2019-11-11