bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Fotomontage: Stellan Eriksson

Utbildning

 

Gruppens mål är att föreläsningar och utbildningar erbjuds vid tillräcklig efterfrågan. Föreläsningsförslag lämnas i samband med årsmöten samt vid speciellt utlysta tillfällen inom verksamhetsområdet Jönköpings Län. I samverkan med verksamhetsgrupperna hjälpa till att förmedla kunskaper. Följer upp kommande kurs-utbildningserbjudande, tillvarata utbildningstillfällen, såväl för ledare som för medlemmarna samt uppmuntrar till lokala studiecirklar. Önskar ni kontakt med Utbildningsgruppen se nedan

 

Utbildningsgruppen samordnar Svenska Jägareförbundets utbildningar som kan genomföras i samverkan med andra Jägareförbund eller länens Verksamhetsgrupper som tex. följande kurser och utbildningar = Jägarskolan, Jaktledare, Vildsvin, Eftersök, Vårda i det vilda, Bättre jaktskott, Skyttets ABC, Skjutinstruktörer, Ålders-bestämning, Jakthundslydnad, Lockjakt på Räv, Skjutledare , Styckning vilt , Tema kronvilt - Rådjur, Tillvaratagande av vilt, Viltdata, Viltfoder-Viltvård, Viltundersökare, samt Utbildningsjakter för nya och erfarna Jägare.

 

Ansvarig Utbildning

Gunnar Lindblad

Gunnar Lindblad

Ordförande Au. Länsföreningen

Ansvarig: Kommunikation Utbildning Marknad. Period->23 Lyckås Gård 591 92 Huskvarna

0735-449366

Gunnar Lindblad

Tobias Gustafsson

Ledamot Länsföreningen

Ansvarig: Kommunikation Utbildning Marknad Krets Aneby ->23 Hillerskogsgatan 17A 57833 Aneby

070-3645473

Tobias Gustafsson

Erik Svensson

Ledamot Länsföreningen

Ansvarig: Viltbild Marknad Kommunikation Utbildning Klövviltsgruppen Krets Jönköping Norra ->24 Fornängsvägen 12 561046 Huskvarna

070–5868551

Erik Svensson


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-02-11 2022-06-19