bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Mostphoto Fotograf: Jakub Mrocek

Avskjutningsrapport 2020-2021 Jönköping

Nu är samman ställningen av årsrapporten av avskjutningen övrigt vilt klar för Jönköpings län. Ni i Jönköpings Norra jvk ligger en bit efter i insamlandet av rapporter, men som alltid finns det utvecklingspotential! Er täckningsgrad uppgår till 28 %, vilket innebär att ni inte har tillförlitliga data och det är en kraftig minskning av insamlandet av rapporter jämfört med föregående år.

Det finns kretsar som verkligen lyckats vända sin negativa trend och samlat in stora mängder rapporter, Nässjö som legat i botten i flera år har nu samlat in över 50 % av sin totala areal. Det går om man gör det tillsammans, därför vill jag uppmana hela Jönköpings Norra jvk att tillsammans börja arbeta för att samla in avskjutningsrapporter efter sommaren så att även ni når målsättningen om 40 % vid 2024. Om ni önskar kan jag kommer ner till er och hålla en utbildning efter sommaren i hur man går till väga för att samla in rapporter, så att ni kan arbeta med detta tillsamman. 😊 En annan del som är viktig är att involvera alla skötselområden så att även de ser vinsterna med att samla in statistik, och kan kretsen bistå med fakta och kunskap så återfår ni lite av er gamla roll som förvaltare (då älg, nu allt annat vilt).

 

Med Vänlig Hälsning

Jonatan Lilja


2021-12-03 2022-07-02