bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Fotog: Erik Ardelius /Mostphotos

Avskjutningsrapportering Jönköpings län 2017 - 2018

Jönköpings Läns beskattningsrapport 2017-18 är klar. Rappoteringsgraden har ökat med 9 % . Arbetet som genomförts har varit otroligt stort och engagerat många! Bra jobbat allihop!

foto Global

Jönköping

Rapporteringen 2017-2018 har varit bra men för att stärka kvaliteten på statistiken strävar vi efter ökad rapporteringsgrad. Då måste antalet jägare som rapporterar bli större, så påminn varandra om vikten av att rapportera skjutet vilt.

I Jönköping län är det främst älg, rådjur och vildsvin som skjuts av de fem klövviltsarterna. Den totala avskjutningen av rådjur har minskat något i länet mot föregående år medan vildsvinsavskjutningen i länet är ökande, dock med stora lokala variationer mellan kretsarna. Avskjutningarna för dov- och kronviltet är ännu väldigt lokala.

Vildsvinsstammen i länet fortsätter att växa i takt med milda vintrar, god tillgång på föda genom ollonår och goda spannmålsodlingar. Med en växande vildsvinstam ökar även diskussionerna om vildsvin och dess skadeverkan på framförallt jordbruket. Med en ökande vildsvinsstam ökar även behovet av samverkan mellan jägare och markägare för att etablera en lokal och hållbar förvaltning.

Läs gärna hela rapporten genom att klicka på länken ovan.


2018-08-28 2022-07-02