bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Fotograf: Gry Thunes/Mostphotos

Rovdjursinventering 2023

Länsstyrelsen genomför varje år inventering av de stora rovdjuren i landet. Syftet är att följa arternas antal i Sverige och respektive län och resultatet används inom rovdjursförvaltningen, bland annat för underlag vid beslut om licensjakt.

Fotograf: Madeleine Lewander

Inventeringen av varg och lodjur startar varje år den 1 oktober och pågår till den sista februari för lodjur och 31 mars för varg.

 

Lodjursinventeringen inriktas på att hitta honor som går tillsammans med sina ungar. Varginventeringen syftar främst till att ta reda på revirmarkerande par, revirens utbredning och om paren har fått valpar. Vargar som inte tillhör en familjegrupp och som rör sig ensamma men inom ett visst område (sk stationär varg) registreras också i möjligaste mån även om det inte är ett krav att göra så inom varginventeringen.

 

Rapporter från jägare är ett mycket bra underlag i inventeringen. Rapporter kan vara spår i snö, bilder eller filmer från till exempel åtelkamera eller spillningar från varg. Rapportera gärna i appen Skandobs (eller på Skandobs.se), det går även bra att ringa eller mejla oss:

 

Linda Andersson                010-223 63 68 (linda.andesson@lansstyrelsen.se)

Kjell Mohlin                       070-213 96 95

Sten Johansson                   070-867 28 20

Anders Gunnarsson            070-290 89 08

Bo Adolfsson                      070-549 80 61

Göran Hansson                   070-928 62 92

 

I Skandobs kan du välja om ditt namn ska synas eller inte i rapporten och du kan även välja om rapporten bara ska vara synlig för Länsstyrelsen.

 

Vad är bra att rapportera?

Rapporter om två eller fler lodjur tillsammans samt alla vargrapporter (spår, spillning, bilder) genererar ett sms till oss som arbetar med inventeringen, smset skickas så snart rapporten är skickad. Dessa rapporter är av särskilt intresse för inventeringen och återkoppling och fältarbete prioriteras därför till dessa. Det går så klart bra att rapportera annat, till exempel ensamma lodjur. Skandobs är till för alla att inhämta information ifrån, inte bara Länsstyrelsen.

 

Kom ihåg:

  • Ha med en måttreferens i bilden som visar spår eller spillning.
  • Rapportera spår i snö så snart som möjligt så att rapporten går att följa upp i fält innan spåren försvinner. Ofta behöver en längre spårning på ett par kilometer göras för att samla in all data som behövs.
  • Ställ gärna in rätt datum och tid på din viltkamera, det underlättar dokumentationen som måste göras för att rapporten ska gå att använda i inventeringen.
  • Fortsätt gärna att rapportera observationer av särskilt intresse (se ovan) från ett område även om du redan rapporterat en gång. Ju mer underlag som finns desto bättre.
  • Alla vargspillningar kan vara viktiga att rapportera, men alla kommer inte att kunna analyseras. Vilka som ska analyseras avgörs löpande men det kan också dröja till slutet av mars innan det avgörs. Vad som avgör är om den tros tillhöra ett revir, en vandringsvarg eller en trolig stationär varg.

2023-10-26 2023-10-26