bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Fotomontage: Stellan Eriksson

Viltfoder - Viltvård

 

Viltfoder och Viltvårdsgruppen

Gruppen genomför temakvällar och föreläsningar med diskussionstillfällen om viltfoder och viltvård.

Erbjuder föreläsningar i samband med årsmöten, samt vid speciellt utlysta tillfällen inom verksamhetsområdet Jönköpings Län.

I samverkan med Skogsstyrelsen genomföra diskussion och informationstillfällen. Följer upp kommande utveckling, tillvarata utbildningstillfällen, månar om kantzonernas möjligheter samt uppmuntrar till lokala studiecirklar i ämnet.

 

Viltdata

Jan Westlund

Vice Ordf. Au. Länsföreningen

Ansvarig: Jägarexamen Jaktgrupp Skedhult Viltövervakning Ungdomsverksamhet Krets Jönköping S ->25 Krönsvängen 11 556 31 Jönköping

0761-159234

Jan Westlund


2018-08-20 2022-10-15