bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Fotograf: Allan Wallberg / Mostphotos

Utökad jakttid på rådjur.

Jag har fått flera samtal om hur länsföreningen ställer sig till utökad jakttid på rådjur. Länsföreningen har haft två remissrundor med kretsarna i länet. Två gånger har vi redovisat till förbundet att vi är mycket negativa till detta och anser att det är oacceptabelt.

Jägareförbundet Jönköpings Län står inte bakom förbundets förslag gällande jakttider på rådjur

Vi är dessutom negativa till utökad jakt på kron och dov i februari.

Vi anser att djuren behöver sin vilotid när fostren är långt gångna.  Förbundet arbetar för ”mera jakt till medlemmarna” vilket är bra. Vi tycker dock att det är fel väg att förorda utökad jakttid på högdräktiga hondjur i februari då vi redan har lång jakttid på dessa djur.

Vi måste stå upp för viltet och en ansvarsfull jakt som genomförs med hög etik.

Styrelsen Jägareförbundet Jönköpings Län

genom

Gunnar Lindblad

 


2020-02-23 2022-10-15