bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dvärgbandmasken

Lägesrapport

Hej Viltprovtagare,

Här kommer en uppdaterad redovisningslista för inkomna rävspillningar per län nedan, och i bifogad fil redovisas kommunernas resultat, per den 11 april.

Nu har vi gemensamt nästan nått en tredjedel av antalet prover som behövs för att redovisa förekomsten av dvärgbandmask i landet!

Det är fortfarande bara ett prov som har varit positivt, och det kom från det redan konstaterade smittade området runt Uddevalla. Inga nya smittade områden har noterats hitintills.

Det varierar lite hur det går med insamlingen, från länet till länet och vilka kommuner som det kommer i prover ifrån, men vi hoppas du hittar intressanta personer som vill hjälpa till att samla in spillningar så att du får besked om din kommun och ditt län fortfarande är fritt från dvärgbandmask.

Kom ihåg att det är miniminivåer för kommunerna, det gör inget om det blir några fler prover per kommun utöver minimiantalet (upp till cirka 50% till över minimiantalet är ok).

Vi på SVA hoppas att våren är på väg och att det då är lättare att hitta rävspillningar längs grusvägar, stigar och diken. Skjutna rävar (t.ex. skabbrävar) och även trafikdödade rävar går det ju också bra att ta träckprover från, det gäller att passa på varje tillfälle!

Länsredovisningen ger en översiktsbild av insamlingsläget, men kommunlistan är nog lättare för var och en som vill se hur det går i närområdet, så använd gärna den!

Med vänliga hälsningar

Erik Ågren

Bitr. statsveterinär, Viltsektionen SVA

 

Antal prover redovisade per län 2012 och 2013, Tabellen uppdaterad 8 april 2013

 

Mål: 4000 prover

Inkomna och registrerade
på SVA

Antal inkomna prover i %

Totalt antal analyserade

Antal positiva för rävens dvärg-bandmask

Blekinge

43

39

91

37

0

Dalarna

405

184

45

147

0

gotland

45

9

20

8

0

Gävleborg

261

45

17

24

0

Halland

82

16

20

9

0

Jämtland

292

46

16

38

0

Jönköping

151

37

25

35

0

Kalmar

161

69

43

60

0

Kronoberg

122

65

53

53

0

Norrbotten

581

176

30

113

0

Skåne

159

47

30

42

0

Stockholm

91

33

35

14

0

Södermanland

83

32

39

15

0

Uppsala

125

28

23

22

0

Värmland

253

52

21

9

0

Västerbotten

327

51

16

47

0

Västernorrland

128

30

23

27

0

Västmanland

74

15

20

9

0

V. Götaland

340

165

49

136

1

Örebro

123

44

36

18

0

Östergötland

153

56

37

49

0

Totalt:

4000

1239

31 %

912

1

 

 

 


2013-04-12 2022-10-15