bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Fotograf: Mostphotos

Rapportera stora rov djur i SKANDOBS

Varför rapportera stora rovdjur?

Fotograf Mostphoto


Förvaltningen av stora rovdjur i Sverige bygger helt på antalet inventerade rovdjur. Det är bland annat utifrån inventeringsresultaten som myndigheterna kan fatta beslut om
licensjakt.
Inventeringarna av de stora rovdjuren är olika beroende på
art, men generellt för lodjur och varg är att det är familjegrupper/fler än en ensam individ som är intressant för
inventeringen. Inventeringsresultatet baseras i första hand
på familjegruppen/föryngringar av varg och lodjur, därför
är det extra viktigt att rapportera om man har någon form
av observation av flera individer. Rapportering av ensamma
individer är också viktigt för att möjliggöra en överblick av
spridningen av de stora rovdjuren och för att få en överblick
över var de rör sig i naturen.
För mer information om inventering av stora
rovdjur, kontakta din lokala rovdjursansvarige eller jaktvårdskonsulent.


2022-10-08 2022-10-15