bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto:Erica Lindquist

Trofébedömare

Trofébedömare i Kalmar län

Magnus Johansson, Mörbylånga, 070-6583889, magnusolof@telia.com
Bedömmer rådjur, älg, vildvin samt kranier.

Martin Sahlberg, Högsby, 070-6074852, martin_sahlberg@telia.com
Bedömmer rådjur, älg, vildsvin samt kranier.

Daniel Karlsson, Öland, 070-2070506, info@olandskonservatorn.se
Bedömmer rådjur, älg, vildsvin samt kranier.

Jaktvårdskonsulent Fredrik Zethraeus, 010-5847046, fredrik.zethraeus@jagareforbundet.se
Bedömmer rådjur, älg, vildsvin, dov och kronhjort samt kranier.

Finns det behov av att bedömma mufflon eller undrar man om övrigt vilt, kontakta administratör Maria Augustsson på 010-5847284 eller Maria.Augustsson@jagareforbundet.se

 

Här hittar du svar på dom vanligaste frågorna om trofébedömning.

-Hur länge måste en trofé torka innan den kan bedömas?

En trofé skall torka minst 1 månad innan den kan bedömas. Det är upp till varje trofébedömare att neka till att mäta troféer som man bedömer ej vara torkade.

-Är mitt rådjurshorn värt att mäta?

Du kan få en grov uppfattning om medaljens valör genom att väga hornet. Väger trofén (kapad genom ögonhålans mitt) 350 gram så räcker den ofta till brons, cirka 400 gram behövs till silver och 450 gram till guld.

-Finns det några tumregler även för andra viltarter?

Egentligen så är det bara rådjur som man grovt kan skatta poängvalören genom att väga hornet. Andra viltarter måste mätas. Möjligen kan man generellt säga att för vildsvinsbetar så krävs en längd av underbetarna om minst 20 cm för att hålla medaljklass.

-Tjänar jag på att råbockstrofén mäts med hel skalle?

Oftast gör man det. Svenska råbockar är stora. Om en trofé bedöms med hel skalle så drar man ifrån 90 gram på hornvikten. I själva verket väger underdelen av skallen (utan underkäke) ofta 100-110 gram.

-Jag har hittat fällhorn som jag monterat på ett pannben i plast. Kan jag få dessa horn bedömda?

Nej, monterade fällhorn eller troféer där hornstängerna skruvats fast, kan inte blir föremål för trofébedömning.

-Vilka viltarter kan man göra trofébedömning på?

Vanligast är hjortdjuren men även kranier av rovdjur kan mätas. De flesta trofébedömare mäter älg, rådjur och vildsvin. Kronhjort och dovhjort är det färre som mäter. Ett fåtal av trofébedömarna har också utbildning i bedömning av exotiskt vilt t e x från Afrika.

-Vad kostar det att göra en trofébedömning?

Som medlem i Svenska Jägareförbundet betalar man 300 kr per trofé 150 kr per medalj. Ej medlem betalar 600 kr per trofé och 150 kr per medalj.
I priset ingår ett värderingsintyg.

Svenska Jägareförbundet 


2013-03-08 2022-11-18