Ny Älgförvaltningsplan - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Kalmar län

Foto Fredrik Ustrup

Ny Älgförvaltningsplan

Viltförvaltningsdelegationen (VFD) har beslutat om en ny regional förvaltningsplan för älg i Kalmar län 2015-2017

2015-03-03

 

Viltförvaltningsdelegationen (VFD) har beslutat om en ny regional förvaltningsplan för älg i Kalmar län 2015-2017 http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/djur-och-natur/jakt-och-vilt/algjakt/Pages/default.aspx. Förvaltningsplanen utgör övergripande riktlinjer för länets älgförvaltningsområden vid deras skötsel av de lokala älgpopulationerna och för VFD i frågor som rör älgstammen i Kalmar län. 

- Kvalitetsmålen för tjurandel och antal kalvar per hondjur är oförändrade jämfört med den föregående planen. Tyvärr har älgförvaltningen de senaste åren misslyckats med att fortsätta den positiva kvalitetsutvecklingen vi påbörjade när Kalmarmodellen infördes på bred front i länet, säger Folke Fagerlund som företräder jägarintresset i VFD. (se nedanstående diagram för Kalmar län)

 

 

 

 

 

 

- Det är nu dags att åter börja arbeta med älgförvaltning istället för den rena älgavskjutningen vi har sysslat med på många håll de senaste åren, säger Fredrik Ustrup som är länsansvarig jaktvårdskonsulent i Kalmar län.

Det framgår av planen att med tanke på att älgen rör sig över stora ytor är det önskvärt att förvaltning och jakt i normalfallet bedrivs efter samma regler. Den nya planen innehåller rekommendationer om gemensamma avskjutningsregler eftersom det de senaste åren har varit väldigt splittrat i länet. Nu är det upp till varje älgförvaltningsgrupp att i samråd med älgskötselområdena och licensområdena komma överens om gemensamma regler för att höja kvaliteten så att inte en älg som sparas för att höja kvaliteten på en sida om en rågång skjuts på andra sidan gränsen. 

Tätheten i älgstammen varierar idag lokalt över länet och kommer så att göra även i framtiden. Det är upp till varje älgförvaltningsområde att i samråd med ÄSO fastställa lämplig täthet som möjliggör meningsfull jakt, enligt den nya planen.  

- Vi upplever att det råder en stor samsyn mellan de flesta privata skogsägarna och jägarna om vilken täthet som är lagom säger Folke och Fredrik. Detta borde möjliggöra att vi nu får ett ordentligt fokus på kvaliteten i älgstammen vilket skulle vara till glädje för alla inblandade parter, avslutar de.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick