Bra samarbete vid viltolyckor - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Kalmar län

Foto:Germund Eriksson

Bra samarbete vid viltolyckor

Under det gångna dygnet inträffade ett flertal viltolyckor i länet, både på fastlandet och på Öland. Det är tryggt att polisen kommer ut och bland annat säkrar vägen.

Foto:Mostphotos

2019-01-18

På Öland ryckte en polispatrull ut och avslutade lidandet för ett trafikskadat rådjur då de befann sig närmare än någon kontaktperson.

I södra delarna av länet kom en patrull ut och säkrade vägen och bistod eftersöksjägare och kontaktperson men en trygg vägsträcka att arbeta på, den skadade älgen kunde spåras upp under natten.
Detta är exempel på en väl fungerande organisation där de olika delarna av Nationella Viltolycksrådet utför sitt arbete exemplariskt för att förkorta lidandet för de djur som förolyckas i trafiken.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick