Högsby jaktvårdskrets höll sportlovsaktivitet - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Kalmar län

Foto:Ulla Karlsson

Högsby jaktvårdskrets höll sportlovsaktivitet

Sportlovet ger kretsarna fantastiska möjligheter att aktivera de allra yngsta, något som Högsby jaktvårdskrets tog vara på.

Foto: Ulla Karlsson

2019-02-25

Kretsen anordnade en mycket uppskattad naturstig för sportlovslediga barn och ungdomar.
De fick vara på olika stationer och undersöka olika klövvilts horn, gissa bajset och lära sig mer om olika fåglar och deras bon och holkar.
Naturstigen avslutades som sig bör med korvgrillning.

Vi i Högsby jaktvårdskrets tycker det är mycket viktigt att så tidigt som möjligt väcka intresset och nyfikenheten hos de unga för naturen och viltet.

 


Glada deltagare ur alla generationer!

 

Högsby, Ulla Karlsson

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick